Ny lov for Halden Basketballklubb

Ny lov for Halden Basketballklubb ble godkjent av styret på styremøte 16. mars 2022

Publisert 16. mars 2022

Årsmøte i HBBK fredag 25. mars kl 19:00 i Remmenhallen

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle regnskap og økonomi
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste
 11. Fastsette medlemskontingent og treningsavgift
 12. Vedta idrettslagets budsjett
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 14. Valg
 15. Beslutte om det skal engasjeres revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Årsberetning for driftsåret 2020 og regnskap.

HBBK styret

Publisert 24. februar 2022
HBBK drakter